5. až 7. září 2018, BRNO

KONFERENCE PERSONALISTŮ

Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě

Sekce zdravotnictví

Sekce zdravotnictví

6. září 2018, 09:00–16:00

 

GDPR – ochrana osobních údajů a zdravotnická dokumentace

MUDr. Milan Cabrnoch, MBA – bývalý ředitel odboru zdravotního pojištění na Ministerstvu zdravotnictví a bývalý náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění a oblast legislativně právní, nyní nezávislý konzultant ve zdravotnictví a sociálních službách

GDPR – jeho dopady na práci nemocnic

Ing. Šárka Nováková, MBA – vedoucí odboru vnitřního auditu a kontroly, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Ochrana osobních práv zaměstnance z pohledu nejen GDPR

JUDr. Alena Tobiášová, MBA – náměstek pro organizační, právní věci a personalistiku, Fakultní nemocnice Brno

Odměňování a organizace práce – terén - praktičtí lékaři, ambulantní lékaři

MUDr. Jiří Běhounek – hejtman Kraje Vysočina

Životní styl a duševní zdraví

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. – přednosta Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Podpora a rozvoj celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Mgr. Jana Mikulková, MBA – ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Dostupnost zdravotních služeb jako problém právní, personální a ekonomický

Mgr. Jan Klusáček – manažer KPMG Česká republika, s. r. o.

 

Další sekce konference:

státní služba a právní
personální
* školství
sociální