5. až 7. září 2018, BRNO

KONFERENCE PERSONALISTŮ

Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě

Sekce státní služba, právní

Sekce státní služba, právní

6. září 2018, 09:00–16:00

09:00–10:00

Prvky transparentnosti v zákoně o veřejných zakázkách a nastavení procesů zadávání veřejných zakázek s ohledem na ochranu úředníků, kteří jsou zadavateli

JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler – ředitel odboru práva veřejných zakázek, Ministerstvo pro místní rozvoj

Zkušenosti z korporátů s rozvíjením produktivity práce – open space, homeworking a home office

Radka Blümlová – personální ředitelka IBM pro Čechy a Slovensko, IBM Česká republika, s.r.o.

„Extroverty hluk stimuluje. Proto je pro ně ideální práce ve velkých společných prostorech, ať už je to jedna velká kancelář, kavárna nebo třeba vlak. Čím větší ruch okolo, tím víc se extrovert ponoří do dané činnosti a nic jej neodtrhne. Introvert ale bude v sebemenším hluku trpět. Takovému člověku nejvíce vyhovuje absolutní ticho a žádné okolní podněty. Ideálním řešením by pro něj bylo zavřít se do malé klidné kanceláře. Tomu ale současné trendy nepřejí a práci z domova nepovoluje každý zaměstnavatel. Co pak?“ 

Zavedení homeworkingu do státní služby

Mgr. Jana Maláčová – ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Aspekty slaďování rodinného a pracovního života ve státní službě

Mgr. Jan Sixta – státní tajemník, Ministerstvo financí
Ing. Libuše Neščáková, MBA – ředitelka personálního odboru, Ministerstvo financí

Srovnání počtu zaměstnanců ministerstev a organizačních složek v jejich působnosti v letech 1999–2018

Ing. Marie Bílková – ředitelka odboru financování kapitol státního rozpočtu, Ministerstvo financí

Agenda služebního poměru předmětem přezkumu ve správním soudnictví

Mgr. Kateřina Staňková – advokát

Dostupnost veřejné správy v územní – analytická činnost

Ing. Mgr. David Sláma – ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, Ministerstvo vnitra

Odměňování ve státní správě

Mgr. Dana Roučková – ředitelka odboru pracovněprávní legislativy, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – povinnosti a kompetence, co je třeba nově upravit v organizačním a pracovním řádu zaměstnavatele, jeho pracovněprávní postavení – musejí mít všechny příspěvkové organizace pověřence?

JUDr. Jiří Navrátil – člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů

GDPR z pohledu Ministerstva vnitra

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. – náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy, Ministerstvo vnitra

GDPR z pohledu státního tajemníka pro evropské záležitosti

Aleš Chmelař, MSc. – státní tajemník pro evropské záležitosti

Otázka GDPR a otázka svobodného přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.

Mgr.  Jiří Pavlík – náměstek nejvyššího státního zástupce, Nejvyšší státní zastupitelství

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a státní správa v ČR v roce 2018

PhDr. Miroslava Matoušová – vrchní rada pro vládní agendy, Úřad pro ochranu osobních údajů

 

16:00–18:00

Doprovodný program:
* komentovaná prohlídka vily Stiassni
* komentovaná prohlídka vily Jurkovič
* návštěva vědeckého parku Vida!
* prohlídka Nové a Staré radnice - výklad o historii radnice povede PhDr. Libor Blažek z Archivu města Brna

Doprovodný program se uskuteční díky významné pomoci Ministerstva kultury a Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Brně a Ing. Pavla Loutockého, tajemníka Magistrátu statutárního města Brna. 

 

19:00–03:00

Společenský večer v Hradní vinárně Špilberk:
* uvítání příchozích účastníků v dobových kostýmech
* posezení bude v hradní vinárně, hradním sklepě a hradní hlásce
* cimbálová muzika s primášem Františkem Macinkou
* během večera budou probíhat komentované prohlídky Kasemat, „Rozhledny“ v nárožní věžici ve východní části hradu, výklad zvonkohry a prohlídka Jihozápadního Bastionu
* bude zajištěn volný přístup na Jižní terasu, aby si účastníci mohli v klidu „vychutnat“ sklenku vína při nádherném výhledu na město Brno

Společenský večer se koná za přispění Muzea města Brna, jeho ředitele PhDr. Pavla Cipriana a jeho zaměstnanců.

 

Další sekce konference:

* personální
* školství
* zdravotnictví
* sociální