5. až 7. září 2018, BRNO

KONFERENCE PERSONALISTŮ

Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě

Sekce sociální

Sekce sociální

6. září 2018, 09:00–16:00

 

Cochemský model v praxi

Mgr. Vladimír Polák – místopředseda Okresního soudu v Novém Jičíně

Střídavá péče vs. mediace

JUDr. Jaromír Jirsa – soudce Ústavního soudu

Cochemský model

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. – soudce Nejvyššího soudu

Veřejnoprávní podmínky participace dětí při výkonu mezinárodně právní ochrany dětí

JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D. – ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Vyživovací povinnost rodičů k dětem

JUDr. Libuše Kantůrková – soudkyně Okresního soudu v Kolíně

GDPR a povinnosti poskytovatelů sociálních služeb

Ing. Jaroslav Dolanský – oddělení koncepce sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Rizika přesunu agendy sociálně-právní ochrany dětí z územních samosprávných celků

PhDr. Věra Kuchařová, CSc. – vedoucí oddělení rodinné politiky, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Křivé obvinění ze sexuálního zneužívání jako zbraň u rozvodů

Mgr. Monika Kymlová – soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 10

Dopady trestného činu zanedbání povinné výživy – práce s odsouzeným s ohledem na zájmy dítěte

Zástupci probační a mediační služby

 

Další sekce konference:

státní služba a právní
personální
školství
* zdravotnictví