5. až 7. září 2018, BRNO

KONFERENCE PERSONALISTŮ

Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě

Sekce školství

Sekce školství

6. září 2018, 09:00–16:00

 

Aktuality z činnosti České školní inspekce

Mgr. Tomáš  Zatloukal, MBA – ústřední školní inspektor, Česká školní inspekce

Účetnictví škol – důsledky chybného vedení účetnictví příspěvkových organizací a základní právní rámec povinností souvisejících s vedením účetnictví

JUDr. David Bauer – ředitel odboru regulace a metodika účetnictví, Ministerstvo financí
Mgr. Radka Vladyková – starostka města Jesenice

Otázka formulace pracovní smlouvy – zda v ní uvádět danou aprobaci či ne, zkušenosti z kontrolní činnosti ve školství

Mgr. Dalimila Solnická – vedoucí úseku inspekce pracovních vztahů a podmínek, Státní úřad inspekce práce

Připravovaný návrh vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o pedagogických pracovnících

Mgr. Vít Krčál – vedoucí oddělení péče o pedagogické pracovníky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Aktualizace metodického výkladu MŠMT k odměňování

Mgr. Vít Krčál – vedoucí oddělení péče o pedagogické pracovníky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kariéra ve vědě – v čem je specifická a jak lze v akademickém prostředí používat obecné nástroje personální politiky

Mgr. Jiří Nantl, LL.M. – ředitel CEITEC Masarykova univerzita

Spokojení učitelé jako základ dobré školy

Mgr. Zdeněk Karásek – ředitel RPIC-ViP, s. r. o. 

Příklady dobré praxe spolupráce škol a firem

Ing. Jana Fialová, MBA  členka rady Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu

O konkurzech na ředitele z různých úhlů pohledu

Mgr. Naďa Eretová – šéfredaktorka redakce školství, Řízení školy online

 

Další sekce konference:

státní služba a právní
* personální
zdravotnictví
sociální