5. až 7. září 2018, BRNO

KONFERENCE PERSONALISTŮ

Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě

Sekce personální

Sekce personální

6. září 2018, 09.00–16.00

 

GDPR – její dopady na práci personalisty a mzdové účetní

JUDr. Jiří Navrátil – člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů

Z obsahu přednášky:
* Výběrová řízení – nakládání ze CV + posílání informací o uchazečích prostřednictvím emailů mezi zaměstnanci personálního oddělení a vedení CV a jiné doklady z předešlých výběrových řízeních
* Informace o platech (mzdách) a odměnách z dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
* Certifikáty, diplomy a osvědčení prokazující dosažení vzdělání či účast na semináři nebo konferenci
* Fotografie z konferencí, slavnostních veřejných akcí a firemních večírků
* Kamerový systém zaměstnavatele hlídají příchody a odchody z pracoviště
* Prokazování totožnosti a záznamy o návštěvách cizích osob v budově vedené u ostrahy či na „vrátnici“
* Informace o přijatých či propuštěných zaměstnancích zasílané emaily mezi zaměstnanci personálního oddělení a přímým nadřízeným těchto zaměstnanců

Homeworking, home office a open space – jejich zavedení u územních samosprávných celků

Mgr. Petr Kohout – vedoucí právního oddělení krajského úřadu Středočeského kraje

Analytická činnost v oblasti veřejné správy

Ing. Mgr. David Sláma – ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, Ministerstvo vnitra

Výkon přenesené působnosti úředníky územních samosprávných celků v kontextu jejich financování

Mgr. Bc. Martin Stark – tajemník městského úřadu Horní Slavkov

Syndrom vyhoření v moderním výzkumu možnosti prevence

doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA – Psychiatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Katalog pracovních funkcí v bance a jeho úpravy v kontextu transformace

Martin Hruška – vedoucí týmu Odměňování, reporting a HR IS Česká spořitelna, a. s.

Odměňování – vazba druhu práce + popisu pracovního místa + pracovní náplně + katalogu prací na plnění povinností zaměstnance

Mgr. Dalimila Solnická – vedoucí úseku inspekce pracovních vztahů a podmínek, Státní úřad inspekce práce

Silné pracoviště – cesta ke zvyšování atraktivity zaměstnavatelů ve veřejném sektoru

Mgr. Zdeněk Karásek – ředitelRPIC-ViP, s. r. o. 

 

16:00–18:00 

Doprovodný program:
* komentovaná prohlídka vily Stiassni
* komentovaná prohlídka vily Jurkovič
* návštěva vědeckého parku Vida!
* prohlídka Nové a Staré radnice – výklad o historii radnice povede PhDr. Libor Blažek z Archivu města Brna

Doprovodný program se uskuteční díky významné pomoci Ministerstva kultury a Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Brně a Ing. Pavla Loutockého, tajemníka Magistrátu statutárního města Brna. 

 

19:00–03:00

Společenský večer v Hradní vinárně Špilberk:
* uvítání příchozích účastníků v dobových kostýmech
* posezení bude v hradní vinárně, hradním sklepě a hradní hlásce
* cimbálová muzika s primášem Františkem Macinkou
* během večera budou probíhat komentované prohlídky Kasemat, „Rozhledny“ v nárožní věžici ve východní části hradu, výklad zvonkohry a prohlídka Jihozápadního Bastionu
* bude zajištěn volný přístup na Jižní terasu, aby si účastníci mohli v klidu „vychutnat“ sklenku vína při nádherném výhledu na město Brno

Společenský večer se koná za přispění Muzea města Brna, jeho ředitele PhDr. Pavla Cipriana a jeho zaměstnanců.

 

Další sekce konference:

* státní služba a právní
školství
zdravotnictví
sociální