5. až 7. září 2018, BRNO

KONFERENCE PERSONALISTŮ

Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě

Pořadatelé a partneři

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy
Ing. Pavel Loutocký, tajemník Magistrátu města Brna
Asociace krajů ČR
Aliaves & Co., a. s.
Klub personalistů, o. p. s.