19. až 21. září 2017, BRNO

KONFERENCE PERSONALISTŮ

Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě

O konferenci

Jubilejní 5. ročník prestižního setkání je zaměřen na témata aktuální pro státní správu a samosprávu, která byla vybírána s ohledem na zájem účastníků a po konzultacích s našimi špičkovými lektory.

Patří mezi ně například otázky personalistiky jako výběr zaměstnance nebo psychologické a personální aspekty age managementu či syndrom vyhoření, výstupy z kontrol Inspekce práce u zaměstnavatelů veřejné správy, specifické otázky veřejného a soukromého práva jako je náhrada škody způsobená zaměstnavateli odvodem peněžních prostředků do státního rozpočtu nebo novela zákona o státní službě a zkušenosti z praxe po 4 měsících jejího fungování. Zákon o zadávání veřejných zakázek a jak se jeho poslední novelizace projevila v praxi či registr smluv a jeho vazba na neplatnost smluv. Změny v ochraně osobních údajů od května 2018 (GDPR). Problematika školství jako je např. školní stravování a výchovné problémy ve školách. Problematika zdravotnictví jako je např. zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu. Oblast malých obcí jako jsou např. obecně prospěšné práce coby alternativní trest či využití Google Suite v běžném  denním provozu menšího úřadu.
Poslední v řadě, ale nikoliv ve významu je problematika sociální péče jako je např. střídavá péče v případě rozvodu rodičů, únosy dětí do ciziny při rozchodu či rozvodu rodičů a trestné činy mladistvých a trestné činy úředníků OSPOD.

Podrobný program konference s detailním rozpisem témat a přednášejících najdete pod příslušným odkazem.

Pořadatelé


místopředseda Nejvyššího soudu ČR JUDr. Roman Fiala

děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek

primátor Statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál

náměstek MV pro státní službu RNDr. Josef Postránecký

náměstek MV pověřený řízením sekce veřejné správy JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

tajemník Magistrátu Statutárního města Brna Ing. Pavel Loutocký

Asociace krajů České republiky

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů České republiky

Městská část Brno sever, o. s.

Aliaves & Co., a.s.

a Klub personalistů, o. p. s.

Záštita

Záštitu nad letošní konferencí přijali tito vážení partneři:


Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky

Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky

Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje

Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje


Program        Přihláška     Doprovodný program s instrukcemi   Obchodní podmínky     Trasy a mapy

      Klub personalistů, o.p.s. se těší na Vaši účast!